<div align="center"> <h1>MeTaL</h1> <h3>Strona poświęcona metalowi</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://members.lycos.co.uk/metalmetal11/portal.php" rel="nofollow">http://members.lycos.co.uk/metalmetal11/portal.php</a></p> </div>